อิธิพลทางความเชื่อ 9 ประการ กับ การออกแบบสติ๊กเกอร์สินค้า ฉลากสินค้า หรือ โลโก้สินค้า

Last updated: 2021-01-14  |  549 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อิธิพลทางความเชื่อ 9 ประการ กับ การออกแบบสติ๊กเกอร์สินค้าฉลากสินค้า หรือ โลโก้สินค้า

อิธิพลทางความเชื่อ 9 ประการ กับ การออกแบบสติ๊กเกอร์สินค้า ฉลากสินค้า หรือ โลโก้สินค้า

1. สติ๊กเกอร์สินค้า ฉลากสินค้า หรือ โลโก้สินค้า ที่ตั้งตรง หมายถึงความมั่นคง

2. สติ๊กเกอร์สินค้า ฉลากสินค้า หรือ โลโก้สินค้า รูปทรงวงกลม หมายถึง ความอยู่ดีกินดี

3. สติ๊กเกอร์สินค้า ฉลากสินค้า หรือ โลโก้สินค้า ที่มีการขีดเส้นใต้ ควรเป็น เส้นที่มีความต่อเนื่องไม่ขาดดตอน

4. สติ๊กเกอร์สินค้า ฉลากสินค้า หรือ โลโก้สินค้า ต้องเหมาะสม และชัดเจนกับสินค้านั้นๆ เมื่อเห็นแล้วต้องบ่งบอกได้ว่าเป็นสินค้าอะไร

5. สติ๊กเกอร์สินค้า ฉลากสินค้า หรือ โลโก้สินค้า ต้องดูไม่เลอะเทะจนเกินไป เพราะจะนำมาซึ่งความยุ่งยาก

6. สติ๊กเกอร์สินค้า ฉลากสินค้า หรือ โลโก้สินค้า ต้องอ่านงาน สื่อความหมายได้ดี เพื่อให้เกิดความจดจำได้ง่าย

7. สติ๊กเกอร์สินค้า ฉลากสินค้า หรือ โลโก้สินค้า ต้องไม่มีรูปอัปมงคลในตัวฉลาก หรือภาพเกี่ยวกับความเป็นความตาย

8. สติ๊กเกอร์สินค้า ฉลากสินค้า หรือ โลโก้สินค้าควรใช่สีสันที่ชัดเจน ไม่ควรใช้โทนสีที่ดูชำเลือดชำหนอง หรือ โทนสีที่ทำให้ดูเข้าใจยาก เพราะอาจทำให้ ตัวอักษรหรือชื่อสินค้า ดูด้อยลงไป

9. สติ๊กเกอร์สินค้า ฉลากสินค้า หรือ โลโก้สินค้า ไม่ความใส่รายละเอียด หรือข้อมูลที่เยอะจนเกินไป เพราะจะทำให้สติ๊กเกอร์สินค้า ฉลากสินค้า หรือ    โลโก้สินค้า ไม่น่าสนใจ และขาดการจดจำได้ง่าย

Powered by MakeWebEasy.com